Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan http://hdl.handle.net/2307/6143
Cinwaan: A study of decentralised political structures for Somalia: A menu of options
Qore: Lewis, Ioan M.
Mowduuca: ::Soggettario Centro Studi Somalo::ARCHEOLOGIA E STORIA::Contemporanea
::Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Arkiyooloji iyo taariikh::waqtiga la jooga
::Center for Somali Studies List of Subjects::Archaeology and history::contemporary
Ereyga furaha: politics
form of government
decentralization
State
politica
forme di governo
decentramento
Stato
siyaasad
qaab xukuumadeed
dawlad
awoodqiibsiga
Taariikhda qoraalka: 1995
Tifaftire: London: School of Economics and Political Science
Nooca: article
Goobta dokumentiga: Originale conservato presso il Centro Studi Somali (http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php)
Original copy preserved by Centro Studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Nuqulka asliga ah wuxuu ku kaydsan yahay Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed: http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Bog: 1-97
Abstract: Given the Somali political crisis and the disintegration of the Somali state, this paper aims at introducing a number of options for setting up decentralised political structures and forms of government to provide information and data about this form of government - compared to centralised unitary states, its implications, and to introduce a possible path for long-term peace and reconstruction in Somalia.
Marka la eego burburkii dowladdii Soomaaliyeed iyo dhibaatadii siyaasadeed ee soo martay, maqaalku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu soo bandhigo siyaabo kala duwan oo loo samayn karaa baahinta xukunka siyaasadeed iyo qaababka dawladda si loo helo macluumaad iyo xog, marka loo barbardhigo dawladaha xukunkoodu meel isugu urursan , si ay u muuqato waddo suurtogal ah oo lagu gaaro nabadda iyo dib-u-dhiska waqti-dheer ee Soomaaliya.
Dati il collasso dello Stato somalo e la conseguente crisi politica, l'articolo ha lo scopo di presentare una serie di opzioni per il decentramento di strutture politiche e forme di governo per fornire informazioni e dati, in comparazione a governi unitari e centralizzati, per illustrare le implicazioni e suggerire un possibile percorso da intraprendere verso una pace e una ricostruzione di lungo termine in Somalia.
URI : http://hdl.handle.net/2307/6143
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Af: en
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada:Articoli - Maqaallo - Articles

Fayl ku dhex jira qoraalkan:
Fayl Sifayn BaacFayl
20_A study of decentralised political structures for Somalia.pdf5.84 MBAdobe PDFMuuji/fur
Muuji xogta qoraalka Ku tali qoraalkan

Page view(s)

2,357
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

19,474
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check


Qoraalkan wuxuu u habaysanyahay si waafaqsan Ruqsada Creative Commons Creative Commons