Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan http://hdl.handle.net/2307/2164
Cinwaan: Qaamuuska Maahmaahyada Soomaaliyeed
Cinwaano kale oo u dhigma: The Dictionary of Somali Proverbs
Qore: Kapchits, Georgi
Mowduuca: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Qaamuusyo iyo ereybixiyeyaal
Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Suugaan::maahmaahyo
Soggettario Centro Studi Somalo::DIZIONARI E GLOSSARI
Soggettario Centro Studi Somalo::LETTERATURA::Proverbi
Center for Somali Studies List of Subjects::Dictionaries and glossaries
Center for Somali Studies List of Subjects::Literature::proverbs
Ereyga furaha: qaamuus
maahmaahyo
dizionario
proverbi
dictionary
proverbs
Taariikhda qoraalka: 1988
Tifaftire: Vostochnaya Literatura Publishers
Nooca: Book
Goobta dokumentiga: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Bog: 206
Goobta: Mosca
URI : http://hdl.handle.net/2307/2164
Af: so
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada:Libri - Buugaag - Books

Fayl ku dhex jira qoraalkan:
Fayl Sifayn BaacFayl
Qaamuuska Maahmaahyada Soomaalyeed_Kapchits.pdf19.28 MBAdobe PDFMuuji/fur
Muuji xogta qoraalka Ku tali qoraalkan

Page view(s)

1,685
Last Week
0
Last month
39
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

134,793
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check


Qoraalkan wuxuu u habaysanyahay si waafaqsan Ruqsada Creative Commons Creative Commons