Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan http://hdl.handle.net/2307/2052
Cinwaan: Basic Vocabulary in Standard Somali (I)
Qore: Nakano, Aki'o
Mowduuca: Center for Somali Studies List of Subjects::Dictionaries and glossaries
Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Qaamuusyo iyo ereybixiyeyaal
Soggettario Centro Studi Somalo::DIZIONARI E GLOSSARI
Ereyga furaha: Somali language
vocabulary
lexicon
af-soomaaliga
qaamuus
ereyo
lingua somala
vocabolario
lessico
Taariikhda qoraalka: 1976
Tifaftire: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa
Nooca: Book
Goobta dokumentiga: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Bog: 139
Goobta: Tokyo
URI : http://hdl.handle.net/2307/2052
Af: en
so
Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada:Libri - Buugaag - Books

Fayl ku dhex jira qoraalkan:
Fayl Sifayn BaacFayl
Basic vocabulary in standard Somali (I).pdf5.4 MBAdobe PDFMuuji/fur
Muuji xogta qoraalka Ku tali qoraalkan

Page view(s)

140
Last Week
0
Last month
2
checked on Mar 2, 2024

Download(s)

22,862
checked on Mar 2, 2024

Google ScholarTM

Check


Qoraalkan wuxuu u habaysanyahay si waafaqsan Ruqsada Creative Commons Creative Commons