Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/920
Title: Juqraafi. Fasalka Saddexaad 3. Dugsiga sare
Editors: Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya
Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta
Xarunta Horumarinta Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho::juqraafi
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA::Geografia
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching::geography
Keywords: juqrafi
dugsiga sare
geografia
scuola superiore
geography
high school
Issue Date: 1983
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 112
Abstract: Waxaa loogu talagalay buuggan Juqraafiga Ardada fasalka saddexaad ee dugsiga sare. Waxaanu la kooban yahay laba qaybood oo kala ah: gobollada dabiiciga ah iyo Afrika._-_Questo libro di geografia è destinato agli sudenti di terza classe superiore ed è suddiviso in due parti che si occupano degli ambienti naturali e dell’Africa._-_A third year high school geography book in two parts: natural environment and Africa.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/920
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Juqraafi Dugsiga Sare Fasalka Saddexaad 3.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

5
Last Week
0
Last month
1
checked on Sep 28, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 28, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons