Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/895
Title: Bayoolaji. Fasalka Labaad 2. Dugsiga sare
Editors: Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya
Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta
Xafiiska Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho::culuun
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA::Scienze
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching::sciences
Keywords: bayoolojiya
dugsiga sare
taddawur
biologia
scuola superiore
evoluzione
biology
high school
Darwinian evolutionary theories
Issue Date: 30-May-2013
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 189
Abstract: Buuggaani waxaa loogu talagalay inuu ardayda fikrad ka siiyo Bayoolojiya, gaar ahaan sida taddawurku u dhaco iyada oo sal looga dhigayo aragtidii taddawurka ee Darwin._-_Questo libro è incentrato in modo particolare sull’evoluzionismo prendendo come base le teorie darwiniane._-_This book focuses above all on Darwinian evolutionary theories.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/895
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Bayoolaji Dugsiga Sare Fasalka Labaad.pdf32.7 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

9
Last Week
0
Last month
0
checked on Sep 30, 2020

Download(s)

13
checked on Sep 30, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons