Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/830
Title: Bayooloji. Dugsiga sare. Fasalka sedaxaad 3
Editors: Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya
Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta
Xafiiska Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho::culuun
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA::Scienze
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching::sciences
Keywords: bayoolojiya
dugsiga sare
jidhka dadka
biologia
scuola superiore
corpo umano
biology
high school
human anatomy
Issue Date: 1978
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 256
Abstract: Buuggani wuxuu wax ka taataabanayaa dhismaha jidhka dadka iyo howshiisa waxaana loogu talagalay inuu aqoon guud ahaaneed ardayda ka siiyo dhismaha iyo shaqada jidhka._-_Questo libro introduce la conoscenza del corpo umano e ha lo scopo impartire agli studenti nozioni generali sulla struttura e il funzionamento dello stesso._-_This book introduces human anatomy, stucture and function.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/830
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Bayooloji - Dugsiga Sare - Fasalka Sedaxaad.pdf8.94 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

17
Last Week
1
Last month
1
checked on Sep 26, 2020

Download(s)

31
checked on Sep 26, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons