Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/820
Title: Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka 7aad
Editors: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida - Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta - Xafiiska Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching
Keywords: barbaarinta
siyaasad
waxbarasho
cilmiga beesha
educazione civica
politica
istruzione
scienze sociali
civics
politics
education
social sciences
Issue Date: 1980
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 90
Abstract: Buugga toddobaad ee barbaarinta iyo cilmiga bulshada oo loogu talaggalay ardayga fasalka toddobaad ee dugsiga dhexe, oo ardayga siinaya macluumaad ku saabsan: bulshada, midnimada iyo horumarka iyo ururka midowga Afrika._-_Manuale didatico di educazione civica e scienze sociali per studenti della settima classe della scuola elementare; tratta la comunità, l'unione e il progresso dell'Organizzazione dell'Unione Africana._-_Textbook of civics and social studies for students of the seventh class of the primary school; it describes the Somali community, their union and the progress of the African Union Organization.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/820
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka toddobaad.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

5
Last Week
0
Last month
0
checked on Sep 28, 2020

Download(s)

7
checked on Sep 28, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons