Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/819
Title: Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka Shanaad 5
Editors: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida - Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta - Xafiiska Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching
Keywords: barbaarinta
siyaasad
waxbarasho
cilmiga beesha
educazione civica
politica
istruzione
scienze sociali
civics
politics
education
social sciences
Issue Date: 1976
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 65
Abstract: Buugga shanaad ee barbaarinta iyo cilmiga bulshada oo loogu talaggalay ardayga fasalka shanaad ee dugsiga dhexe, oo ka hadlayaa: ururada ijtimaaciga ee soomaaliyeed, heerarkii taariikhda bulshada aadamiga, ururka midowga Afrika._-_Manuale didatico di educazione civica e scienze sociali per studenti della quinta classe della scuola media; parla delle comunità somale, delle varie fasi della storia umana dell'Organizzazione dell'Unione Africana._-_Textbook of civics and social studies for students of the third class of the primary school; it describes the Somali communities, the different phases of the human history and the develepment of the African Union Organization.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/819
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka shanaad.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

7
checked on Sep 28, 2020

Download(s)

7
checked on Sep 28, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons