Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/818
Title: Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka Lixaad 6
Editors: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida - Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta - Xafiiska Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching
Keywords: barbaarinta
siyaasad
waxbarasho
cilmiga beesha
educazione civica
politica
istruzione
scienze sociali
civics
politics
education
social sciences
Issue Date: 1976
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 79
Abstract: Buugga lixaad ee maaddada barbaarinta iyo cilmiga bulshada oo loogu talaggalay ardayga fasalka lixaad ee dugsiga dhexe, oo ku saabsan: midaynta ummadda soomaaliyeed, canshuuraha, hantiwadaagga iyo iska wax u qabso._-_Manuale didatico di educazione civica e scienze sociali per studenti della sesta classe della scuola elementare; tratta l'unità nazionale somala, le tasse, il socialismo e il sistema del fai-da-te._-_Textbook of civics and social studies for students of the sixth class of the primary school; it deals with the Somali national unification, taxes, socialism and the do-it-yourself system.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/818
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka lixaad .pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

10
checked on Oct 31, 2020

Download(s)

14
checked on Oct 31, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons