Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/815
Title: Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka Saddexaad 3
Editors: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida - Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta - Xafiiska Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching
Keywords: barbaarinta
siyaasad
waxbarasho
cilmiga beesha
educazione civica
politica
istruzione
scienze sociali
civics
politics
education
social sciences
Issue Date: 1975
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 49
Abstract: Buugga sadexaad ee barbaarinta iyo cilmiga bulshada oo loogu talaggalay ardayga fasalka saddexaad ee dugsiga hoose, oo ku saabsan:waxyaabaha mideeyay ummadda soomaaliyeed, dhashadii kacaanka iyo waxa uu qabtay iyo dhaqanka soomaaliyeed._-_Manuale didatico di educazione civica e scienze sociali per l'alunno della terza classe della scuola elementare; parla delle caratteritiche che hanno in comune i somali, come è nata e che sviluppo ha avuto la rivoluzione e la cultura somala._-_Textbook of civics and social studies for students of the third class of the primary school, it describes the common features of the Somali people and discusses the origin and development of the Somali revolution and culture.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/815
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Barbaarinta iyo cilmiga beesha - Fasalka saddexaad.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

4
checked on Sep 20, 2020

Download(s)

7
checked on Sep 20, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons