Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/810
Title: Af Soomaali. Fasalka Labaad 2
Editors: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida - Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta - Xafiiska Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho::af-soomaali
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA::Lingua Somala
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching::Somali language
Keywords: af-soomaaliga
waxbaridda
fahmidda qoraalka
sheekooyin
lingua somala
didattica
comprensione del testo
racconti
Somali language
didactics
reading comprehension
stories
Issue Date: 1976
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 68
Abstract: Buug loogu talaggalay fasalka labaaad ee dugsiyada hoose si lagu kobciyo ardayga garashadiisa xagga Af-soomaaaliga iyadoo loo adeegsanayo sheekooyin iyo layliyo la xiriira._-_Manuale di didattica della lingua somala destinato agli studenti della seconda classe elementare: testi e relativi esercizi._-_Somali language textbook for second class students of primary school: texts and exercises.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/810
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Af soomaali - Fasalka labaad (1976).pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

64
Last Week
0
Last month
5
checked on Sep 26, 2020

Download(s)

71
checked on Sep 26, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons