Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/773
Title: Hababka waxbarashada dadka waaweyn
Editors: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida - Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta - Xarunta Waxbarashada Dadka Waaweyn
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho::waxbarashada dadka waaweyn
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA::Formazione Adulti
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching::adult education
Keywords: habka waxdhigidda
sharraxaad
dadka waaweyn
tubta
jilis
tusaalooyin
koox-hawleed
formazione
spiegazione
adulti
metodo
interpretare
esempi
gruppo di lavoro
education
explanation
adults
method
interpretation
examples
working group
Issue Date: 1984
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 52
Abstract: Buug loogu talaggalay macalliimiinta iyo maamulayaasha barnaamijyada waxbarashada dadka waaweyn si uu uga kaalmeeyo hahabka waxdhigaalka iyo barashada ee ku habboon dadka waaweyn._-_Manuale per insegnanti e gestori di programmi di formazione per adulti, per indicare metodi di insegnamento e istruzione pertinenti alle persone adulte._-_Manual for teachers and organizers of education courses for adults; it provides guidelines on teaching methods for adult students.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/773
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Hababka Waxbarashada Dadka Waaweyn.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

1
Last Week
0
Last month
0
checked on Aug 11, 2020

Download(s)

1
checked on Aug 11, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons