Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/4837
Title: Taariikhda soomaliyeed iyo tartarka qabiilka
Authors: Abdisalam Shikh Hassan
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Arkiyooloji iyo taariikh
Soggettario Centro Studi Somalo::ARCHEOLOGIA E STORIA
Center for Somali Studies List of Subjects::Archaeology and history
Keywords: Soomaaliya
taariikh
qabiil
qaran
siyaasad
Somalia
storia
clan
nazione
politica
Somalia
history
clan
nation
politics
Issue Date: 2004
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 126
Abstract: Quraagu wuxuu buuggan si qoto dheer ugu falanqaynayaa taariikhda Soomaaliyeed, isagoo si gaar ah diiradda u saaraya una ifinaya caqabadaha ugu weyn ee hortaagan dowladnimada soomaaliyeed, sida isku milidda qabyaalladda iyo siyaasadda.
L'autore fa un analisi approfondita sulla storia somala, focalizzando in particolar modo gli ostacoli principali incontrati dallo Stato somalo, come l'amalgamazione dei clan e la politica.
The author gives a deep analysis on somali history focus on the main obstacles that somali State meets like amalgamation of clans and politics.
Description: Qareen Cabdullaahi Darmaan ayaa dokumentigan ku deeqay Xarunta Cilmibaarista (Centro Studi Somali).
Documento messo a disposizione del Centro Studi Somali dall'Avv. Abdullahi Darman.
Document provided to the Somali Studies Centre by lawyer Abdullahi Darman.
URI: http://hdl.handle.net/2307/4837
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Taariikhda soomaaliyeed iyo tartanka qabiilka.pdf20.07 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

18
checked on Sep 23, 2020

Download(s)

19
checked on Sep 23, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons