Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/2400
Title: Soomaali. Fasalka Shanaad 5. Dugsiga Dhexe
Editors: Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya - Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta - Xarunta Horumarinta Manaahijta
Discipline: Xoghayaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed::Waxbarasho
Soggettario Centro Studi Somalo::DIDATTICA
Center for Somali Studies List of Subjects::Teaching
Keywords: af-soomaali
waxbarid
layliyo
lingua somala
insegnamento
esercizi
Somali language
teaching
exercises
Issue Date: 1983
Type: Book
Call Number: Originale conservato presso il Centro studi Somali : http://host.uniroma3.it/centri/CentroStudiSomali/index.php
Pages: 112
Abstract: Buuggan, oo loogu talaggalay ardayda fasalka 5aad ee dugsiyada dhexe, waxaa ku urursan mawaadiic la socdaan layliyo, kuwaasoo ardayda ka saacidaya barashada afarta qaybood ee luqadda.
Il testo, destinato agli studenti della quinta classe della scuola media, presenta vari argomenti e relativi esercizi per l'apprendimento delle diverse abilità lingustiche.
The text, meant for fifth class students of middle school, deals with several subjects and related exercises aiming at teaching different linguistic abilities.
Location: Mogadiscio
URI: http://hdl.handle.net/2307/2400
Language: so
Appears in Collections:Libri - Buugaag - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Soomaali. Fasalka Shanaad 5.pdf20.91 MBAdobe PDFView/Open
SFX Query Show full item record Recommend this item

Page view(s)

16
Last Week
0
Last month
0
checked on Oct 31, 2020

Download(s)

17
checked on Oct 31, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons